Základná škola s materskou školou J. M. Hurbana, Beckov 410

 

Navigácia

Vitajte na stránkach Základnej školy s materskou školou Jozefa Miloslava Hurbana Beckov

Motto školy: Každý z nás je jedinečný, spolu zlepšíme svet.

Novinky

Slávik - školské kolo

 

Dňa 28.4.2016 sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik.

Súťažiaci nám predviedli svoj spevácky talent v speve ľudových piesní.

Deň matiek

 

Dňa 8.5.2016 o 14.30 hod. sa v Kultúrnom dome v Beckove

uskutoční program ...

Liga proti rakovine

 

 

Dňa 15.4.2016 sa uskutočnila zbierka Ligy proti rakovine, ktorá sa koná každoročne.

Vďaka našim žiakom a dobrým ľuď ...

Zápis do materskej školy

Zápis detí do materskej školy pre školský rok 2016/2017

sa uskutoční od 2.5.2016 do 6.5.2016

v budove materskej školy.

Podrobnejšie informácie a žiadosť o prijatie do MŠ nájdete na podstránke materskej školy.

Zápis detí do 1.ročníka
27. 4. 2016

Do galérie Zápis detí do 1.ročníka boli pridané fotografie.

Zápis detí do 1.ročníka

Dňa 07.04.2016 sa na našej škole uskutočnil zápis detí do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2016/2017.

Deti pracovali s pracovným listom  v spolupráci s učiteľkou, ktorá zapisovala dané dieťa. Sledovala sa úroveň schopnosti spolupráce dieťaťa s učiteľkou, úroveň schopnosti porozumieť úlohám a správne ich vypracovať, schopnosť sústrediť sa pri práci, úroveň pozornosti, rečový prejav dieťaťa, zručnosti v kreslení, obťahovaní čiar, v správnom držaní – úchope písacích potrieb, počítaní do 6, ovládanie základných geometrických tvarov, rozlišovanie základných farieb. Zisťovala sa taktiež schopnosť rečovej a sluchovej analýzy slov ( pomenovanie obrázkov, určenie prvej hlásky vo vyslovenom slove ).

Včelársky chodník Kálnica

Dňa 21.4.2016 žiaci 1. stupňa našej školy absolvovali Včelársky chodník v Kálnici.

V rámci turisticko - náučnej vychádzky spozn ...

Včelársky chodník Kálnica
21. 4. 2016

Do galérie Včelársky chodník Kálnica boli pridané fotografie.

Dopravná výchova pre 1. stupeň ZŠ

Dňa 19.4.2016 sa žiaci 1. stupňa ZŠ zúčastnili výučby

Dopravnej výchovy

na Detskom dopravnom ihrisku Vrbové - Čerenec.

Dopravná výchova 1. stupeň
21. 4. 2016

Do galérie Dopravná výchova 1. stupeň boli pridané fotografie.

photo

Streda 4. 5. 2016

Počet návštev: 495084

Narodeniny a meniny:

Dnes (Streda 4.5.2016)

Jakub Vavro (1.)

Popozajtra (Sobota 7.5.2016)

Nikola Biesiková (MŠ2)
Monika Hudecová (7.)