Základná škola s materskou školou J. M. Hurbana Beckov

 

Navigácia

Vitajte na stránkach Základnej školy s materskou školou Jozefa Miloslava Hurbana Beckov

Motto školy: Každý z nás je jedinečný, spolu zlepšíme svet.

Novinky

Riaditeľské voľno

Dňa 15.04.2015 bude na základnej škole riaditeľské voľno. ŠKD taktiež nie je v prevádzke.

Deti ZŠ sú odhlásené zo stravovania. Kto má záujem o obed v tento deň, môže sa prihlásiť individuálne u vedúcej ŠJ.

Výchovný koncert S hudbou okolo sveta

Dnes sme prešli celým svetom s hudobnými nástrojmi, ktoré nám prišli predstaviť hudobníci v rámci výchovného koncertu pre 1. a  2. stupeň s názvom S hudbou okolo sveta.

Cieľom ich práce je ukázať deťom a mládeži, že jestvuje aj iná hudba než tá, čo dnes počúvajú v rádiu, televízii a na internete.

Výchovný koncert - S hudbou okolo sveta
8. 4. 2015

Do galérie Výchovný koncert - S hudbou okolo sveta boli pridané fotografie.

Podjavorinskej Bzince - okresné kolo

OKRESNÉ KOLO

61. ročník Hviezdoslavov Kubín - Podjavorinskej Bzince

Dňa 30. marca 2015 sa v ZŠ nár. um. Ľ. Podjavorinskej v Bzinciach pod Javorinou konalo okresné kolo viacstupňovej súťaže – 61. ročník Hviezdoslavov Kubín –Podjavorinskej Bzince, na ktorom sme mohli vidieť a počuť tých najlepších recitátorov v novomestskom okrese. Jednou z 31 zúčastnených bola aj Adriana Laura Vanková (3. ročník), ktorá svojím prednesom podala výborný umelecký výkon, za ktorý bola odmenená nádherným 2. miestom vo svojej kategórii.

Futbalový turnaj

V priateľkom duchu sa dňa 20.3.2015 v areáli ZŠ Tematínska v Novom Meste nad Váhom   konal futbalový turnaj, na ktorom nás reprezentovali žiaci 7., 8. a 9. ročníka. Chlapci R. Kanáloš, P. Fiala, L. Sedláček, J. Jurčacko, P. Páleník, J. Gába a P. Kopčan bojovali       zo všetkých síl, no súperi mali viac šťastia. Za podaný športový výkon sa však hanbiť nemusia.

Pytagoriáda

Pytagoriáda – okresné kolo

V dňoch 16. a 17. marca 2015 prebiehal 36.ročník PYTAGORIÁDY v Novom Meste nad Váhom. Zo žiakov, ktorí reprezentovali našu školu sa umiestnili títo žiaci:

v kat. P5 – Rastislav Hyža /5. ročník/ – 2.miesto

v kat. P6 – Romana Gestingerová /6.ročník/ – 1.miesto

Zber papiera na našej škole
23. 3. 2015

 Od 23.3.2015 prebieha na našej škole zber papiera.

Prosíme deti a ich rodičov, aby nosili papier vhodný do zberu riadne zviazaný a odovzdali nášmu školníkovi.

Ďakujemesmiley.

Regionálna výchova v 1. ročníku

Žiaci 1. ročníka počas regionálnej výchovy navštívili miestnu knižnicu v rámci mesiaca marec, ktorý je mesiacom knihy.

Niektoré deti navštívili knižnicu prvý raz, niektoré sú už jej členmi.

Pani Hurtíková im spravila krátky výklad o knižnici, jej fungovaní a o pravidlách správania sa v nej.

Potom si prváčikovia podľa vlastného záujmu vyhľadávali a pozerali knižky v oddelení pre deti.

Marec - mesiac knihy u prvákov
23. 3. 2015

Do galérie Marec - mesiac knihy u prvákov boli pridané fotografie.

Pozorovanie zatmenia Slnka

V záujme vzdelania žiakov a spestrenia vyučovania dňa 20.marca 2015 vyšli učitelia so žiakmi pred budovu školy a pozorovali s náležitými pomôckami zatmenie Slnka. Tento jav si vychutnali a zároveň pozorovali 33 stupňov východne od Slnka Venušu.

photo

Pondelok 27. 4. 2015

Počet návštev: 397093

Narodeniny a meniny:

Dnes (Pondelok 27.4.2015)

Peter Kramárik (4.)
Jaroslav Straka