Základná škola s materskou školou J. M. Hurbana, Beckov 410

 

Navigácia

Plán práce

na školský rok 2015/2016

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou J. M. Hurbana, Beckov 410
Adresa školyBeckov 410
Telefón0327777120
E-mailriaditel@zsbeckov.edu.sk
WWW stránkazs-beckov.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Jozef Pekarovič   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

Personálne zabezpečenie vyučovania

Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
Mgr. Jozef PekarovičRiaditeľ  
Janka BagováZástupkyňa MŠ  
Mgr. Anna ČičalováZástupkyňa ZŠ8. 
Mgr. Miroslava BurzováUčiteľka4. 
Daniela DobrovodskáUčiteľka v MŠMŠ2 
Hedviga HusárováUčiteľka v MŠ  
PaedDr. Petra ChrebetováUčiteľka6. 
Mgr. Lucia KačicováUčiteľka3. 
Jarmila KippelUčiteľka  
Mgr. Andrea KreperátováUčiteľka7. 
Miroslava KubicováUčiteľka v MŠMŠ1 
Mgr. Marcela MacováUčiteľka2. 
Bc. Alžbeta Prasličákováasistentka učiteľa  
Mgr. Denisa SchindlerováUčiteľka1. 
Mgr. Martina StriežencováUčiteľka9. 
Mgr. Lucia ŠkolníkováUčiteľka  
Eva ÚradníčkováVychovávateľka v ŠKD  
Mgr. Dušan VaňkoUčiteľ  
Mgr. Anna ZatkalíkováUčiteľka  
Mgr. Dušan ŽovákUčiteľ5. 
Silvia HrušovskáEkonómka  
Erika SolovicováVedúca školskej jedálne  
Jaroslav StrakaŠkolník  
Renáta ČaňováUpratovačka  
Anna GábováPomocníčka v kuchyni  
Dana PaulusováKuchárka  
Anna RehákováPomocníčka v kuchyni  
Darina SevaldováPomocníčka v kuchyni  
Janka SládkováUpratovačka  
Emília ŠimončicováUpratovačka v MŠ  

Údaje o počte žiakov

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22111111111
počet žiakov          
z toho ŠVVP          
z toho v ŠKD          

Organizácia školského roka

Školský rok 2015/2016 sa začína 1. septembra 2015.

Školské vyučovanie sa začína ... . septembra 2015.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne ... . septembra 2015.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2016.

Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr ... . januára 2016.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2016 a končí sa 30. júna 2016.

Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr ... . júna 2016.


PrázdninyTermín prázdnin
jesenné 
vianočné 
polročné 
jarné 

Kalendár akcií školy

DátumNázovPre koho (účastníci)Organizuje (zodpovednosť)

Kalendár porád

TermínČasDruh porady

SWOT analýza

Silné stránky školy

Slabé stránky školy

Príležitosti

Hrozby

Projekty

Názov projektu: .....

Cieľ: .....

Zodpovedná osoba: .....

Termín: .....

Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

Názov záujmového krúžkuVedúci
Angličtina inak Mgr. Dušan Žovák
BedmintonMgr. Marcela Macová
Divadelný krúžokMgr. Martina Striežencová
FlorbalMgr. Jozef Pekarovič
Loptové hryEva Úradníčková
Stolný tenisMgr. Lucia Kačicová
Šikovné rukyMgr. Miroslava Burzová
Turisticko-plavecký krúžokMgr. Martina Striežencová
Tvorba školského časopisuMgr. Martina Striežencová
Tvorivé dielne Mgr. Denisa Schindlerová
VolejbalEva Úradníčková

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

Typ vzdelávaniaPedagógTermín od-doPoskytovateľ
Funkčné   
Adaptačné   
Aktualizačné   
Inovačné   
Špecializačné   
Kvalifikačné   

Záver

Vypracoval: Mgr. Jozef Pekarovič

V Beckove, 2. mája 2016

Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa: