Základná škola s materskou školou J. M. Hurbana Beckov

 

Navigácia

Plán práce

na školský rok 2014/2015

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou J. M. Hurbana Beckov
Adresa školyBeckov 410
Telefón0327777120
E-mailzs.beckov@mail.t-com.sk
WWW stránkazs-beckov.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Anežka Ilavská   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Personálne zabezpečenie vyučovania

Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
Mgr. Jozef PekarovičRiaditeľ  
Mgr. Anežka IlavskáZástupkyňa  
Mgr. Monika CipciarováUčiteľka  
Mgr. Anna ČičalováUčiteľka7. 
Mgr. Miroslava GeržováUčiteľka3. 
PaedDr. Petra ChrebetováUčiteľka5. 
Mgr. Lucia KačicováUčiteľka4. 
Mgr. Andrea KreperátováUčiteľka6. 
Mgr. Marcela MacováUčiteľka1 
Mgr. Marcela PekarovičováUčiteľka9. 
Mgr. Denisa SchindlerováUčiteľka2. 
Mgr. Martina StriežencováUčiteľka8. 
Eva ÚradníčkováVychovávateľka  
Mgr. Anna ZatkalíkováUčiteľka  
Mgr. Nataša JežkováEkonómka  
Jaroslav StrakaŠkolník  
Renáta ČaňováUpratovačka  
Janka SládkováUpratovačka  

Údaje o počte žiakov

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried1111111119
počet žiakov          
z toho ŠVVP          
z toho v ŠKD          

Organizácia školského roka

Školský rok 2014/2015 sa začína 1. septembra 2014.

Školské vyučovanie sa začína ... . septembra 2014.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne ... . septembra 2014.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 30. januára 2015.

Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr ... . januára 2015.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2015 a končí sa 30. júna 2015.

Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr ... . júna 2015.


PrázdninyTermín prázdnin
jesenné 
vianočné 
polročné 
jarné 

Kalendár akcií školy

DátumNázovPre koho (účastníci)Organizuje (zodpovednosť)

Kalendár porád

TermínČasDruh porady

SWOT analýza

Silné stránky školy

Slabé stránky školy

Príležitosti

Hrozby

Projekty

Názov projektu: .....

Cieľ: .....

Zodpovedná osoba: .....

Termín: .....

Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

Názov záujmového krúžkuVedúci
BedmintonMgr. Marcela Pekarovičová
Divadelný krúžokMgr. Martina Striežencová
Hudobný krúžokMgr. Anežka Ilavská
Hudobný krúžok, hra na nástroj 
Matematika okolo násMgr. Anna Zatkalíková
Stolný tenisMgr. Lucia Kačicová
Strelecký 2. stupeňMgr. Jozef Pekarovič
Šikovné rukyMgr. Miroslava Burzová
Taliančina pre začiatočníkov 3. - 9. ročníkMgr. Martina Striežencová
Tanečný 1. - 5.ročníkEva Úradníčková
Testovanie MAT 9Mgr. Anna Čičalová
Turisticko-plavecký krúžok 1. - 9.ročníkMgr. Martina Striežencová
VolejbalEva Úradníčková
Volejbalová prípravka 2. - 4.ročníkEva Úradníčková

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

Typ vzdelávaniaPedagógTermín od-doPoskytovateľ
Funkčné   
Adaptačné   
Aktualizačné   
Inovačné   
Špecializačné   
Kvalifikačné   

Záver

Vypracoval: Mgr. Anežka Ilavská

V Beckove, 4. marca 2015

Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa: